Prominutí sociálního pojištění vybraným zaměstnavatelům

Vybraní zaměstnavatelé nemusí platit sociální pojištění za měsíce 6-8/2020, tj. 24,8% z vyměřovacího základu (dle zákona č. 300/2020 Sb.)

Výpočet základu daně - superhrubé mzdy - zůstává zachován.

Rovněž nemá tato úleva vliv na vyplňování Potvrzení o zdanitelných příjmech ani na výpočet stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.