Minimální mzda od 1. 1. 2016

Základní sazba hrubé minimální mzdy pro 40tihodinovou pracovní dobu byla od 1.1.2016 zvýšena na 9.900 Kč měsíčně.

Tímto opatřením vzrostla také minimální hodinová mzda na 58,70 Kč za hodinu.

U poživatelů invalidních důchodů došlo ke zvýšení minimální mzdy 9.300 Kč měsíčně (reps. 55,10 Kč za hodinu).