Hlavní činnosti:

  1. Poradenství a dohled nad vedením účetní agendy, mzdovou a daňovou agendou
  2. Navržení systému vedení ekonomické agendy, vytvoření příslušných interních procesů a jejich aplikace u klienta s cílem optimalizovat náklady vynakládané na tyto činnosti
  3. V rámci klientem používaného SW vytvoření vhodné uživatelské struktury
  4. Outsorsing administrativní správy (fakturace, platby z banky, archivace, evidence smluv, komunikace s úřady)
  5. Outsorsing v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby s možností zpracování u klienta nebo externě
  6. Poskytnutí on-line přístupu do ekonomického SW bez nutnosti nákupu licence pro klienta
  7. Odborná a technická podpora pro individuálně podnikající účetní