Naše strategie

Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám.

Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele.

Hlavním cílem služby VAŠE ÚČTO je, vedle vedení účetnictví, mzdové agendy a zpracování daní, především optimalizace nákladů klienta na tyto činnosti, ať jsou vykonávány interně vlastními zaměstnanci nebo prostřednictvím outsourcingu.

Služba VAŠE ÚČTO je určena především podnikatelům nebo manažerům firem, které se:

  • buď plně koncentrují na svoji odbornou činnost resp. prodej vlastních služeb a nemají prozatím vybudovaný vlastní back-office nebo jeho budování není vůbec v jejich strategii
  • nebo vlastní back-office mají k dispozici, avšak účetního, mzdového nebo daňového specialistu by časově plně nevytížili

Klienti využívající službu VAŠE ÚČTO podnikají v oblasti projektování staveb a stavebnictví, vzdělávání, IT služeb, pronájmů nemovitostí, poradenství nebo například v oblasti právních služeb.

V rámci služby VAŠE ÚČTO se také orientujeme na individuálně podnikající účetní, které mohou využít dlouholeté zkušenosti našich odborných specialistů, stabilní technické zázemí, profesionální právní servis a marketingovou podporu.