Prominutí sociálního pojištění vybraným zaměstnavatelům

Publikováno středa 15. červenec, 2020

Vybraní zaměstnavatelé nemusí platit sociální pojištění za měsíce 6-8/2020, tj. 24,8% z vyměřovacího základu (dle zákona č. 300/2020 Sb.) Výpočet základu daně - superhrubé mzdy - zůstává zachován. Rovněž nemá tato úleva vliv na vyplňování Potvrzení o zdanitelných...

Pokračuj na kompletní novinku

Kompenzační bonus pro dohodáře

Publikováno úterý 30. červen, 2020

Kompenzační bonus pro dohodáře: O kompenzační bonus lze zažádat zpětně za období od 12. 3. do 8. 6., výše činí 350 Kč/kalendářní den.

Pokračuj na kompletní novinku

Prominutí pokut 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení

Publikováno středa 15. duben, 2020

Prominutí pokut 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení (které mělo být podáno do 31.7.2020), ostatní pokuty mohou být také prominuty, avšak již na základě individuální žádosti poplatníka.

Pokračuj na kompletní novinku

Posun splatnosti zálohy na daň silniční za 1. a 2. čtvrtletí 2020

Publikováno středa 1. duben, 2020

Zálohy na daň silniční je nutné zaplatit do 15.10.2020 (za 1. a 2. čtvrtletí 2020), normálně by se platily v dubnu a červenci.

Pokračuj na kompletní novinku

Zálohy na daň z příjmů 2020

Publikováno úterý 13. říjen, 2020

Červnová záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob je prominuta, podnikatelé však doplatí daně dle daňového přiznání v roce 2021.

Pokračuj na kompletní novinku

Od 27.3.2020 není povinné evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb

Publikováno pátek 27. březen, 2020

Od 27.3.2020 není povinné evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb až do uplynutí tří měsíců od skončení nouzového stavu, došlo však k prodloužení až do konce roku, tedy až do 31.12.2020.

Pokračuj na kompletní novinku

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Publikováno neděle 1. březen, 2020

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (s lhůtou podání od 31.3.2020 do 30.11.2020) lze podat až do konce roku 2020, tedy do 31.12.2020

Pokračuj na kompletní novinku

Prodloužení doby k podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2019

Publikováno středa 15. červenec, 2020

Prodloužení doby k podání daňového přiznání - nově lze podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob až do 18.8.2020.

Pokračuj na kompletní novinku

Zvýšení limitu solidárního zvýšení daně

Publikováno neděle 5. leden, 2020

Zvýšení limitu solidárního zvýšení daně na částku 1 672 080 Kč ročně (139 340 Kč měsíčně).

Pokračuj na kompletní novinku

Navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020

Publikováno neděle 5. leden, 2020

Navýšení minimální mzdy z 13.350 Kč na 14.600 Kč. Minimální hodinová sazba vzrostla z 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Pokračuj na kompletní novinku

Navýšení minimální mzdy

Publikováno pondělí 9. leden, 2017

Od 1. 1. 2017 se zvyšuje minimální mzda z 9.900 na 11.000. Minimální hodinová sazba vzrostla z 58,70 Kč na 66 Kč

Pokračuj na kompletní novinku

Daňové zvýhodnění na děti poroste

Publikováno pátek 8. červenec, 2016

Jaké slevy bychom mohli uplatňovat v roce 2017?

Pokračuj na kompletní novinku

Minimální mzda od 1. 1. 2016

Publikováno středa 13. leden, 2016

O kolik vzrostla?

Pokračuj na kompletní novinku

Nově "Kontrolní hlášení" pro vybrané subjekty

Publikováno úterý 12. leden, 2016

Nové daňové hlášení budou poplatníci podávat spolu s přiznáním k DPH od 1. ledna 2016. Obsahuje seznam všech vydaných a přijatých tuzemských plnění. Součástí je původní výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle, který od 1. ledna 2016 zanikne.

Pokračuj na kompletní novinku

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Publikováno pondělí 11. leden, 2016

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 přináší řadu změn, které byly vyvolány zejména implementací Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU.

Pokračuj na kompletní novinku

Zákon o dětské skupině

Publikováno čtvrtek 15. leden, 2015

Schválením tohoto zákona jsou zaměstnavatelům i rodičům umožněna daňová zvýhodnění.

Pokračuj na kompletní novinku

Změny osvobození příjmů u fyzických osob od 1. 1. 2015

Publikováno úterý 13. leden, 2015

Při řešení daňové problematiky u fyzických osob za rok 2015 bude třeba neopomenout změny, které přinesla legislativa na tohoto začátku roku.

Pokračuj na kompletní novinku

Sleva na dani za rok 2013 pro starobní důchodce

Publikováno úterý 13. leden, 2015

Starobní důchodci si mohou uplatnit základní slevu na dani z příjmu také za rok 2013.

Pokračuj na kompletní novinku

Minimální mzda od 1. 1. 2015

Publikováno pondělí 12. leden, 2015

- zvýšení minimální mzdy

Pokračuj na kompletní novinku

Od 1. 1. 2015 schválena zvláštní sazba DPH 10%

Publikováno úterý 6. leden, 2015

Na které oblasti se tato sazba vztahuje?

Pokračuj na kompletní novinku

Změna místa zdanitelného plnění u vybraných služeb od 1. 1. 2015

Publikováno čtvrtek 1. leden, 2015

Zásadní změna v místě plnění u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb.

Pokračuj na kompletní novinku

Zákon o daních z příjmů

Publikováno pondělí 6. leden, 2014

Od 1. 1. 2014 proběhly změny v Zákoně o daních z příjmů. Přečtěte si pár zásadních změn pro vaše podnikání.

Pokračuj na kompletní novinku

Zákon o nabytí nemovité věci

Publikováno pondělí 6. leden, 2014

Od 1. 1. 2014 platí Zákon o nabytí nemovité věci. Co nepřehlédnout?

Pokračuj na kompletní novinku

Zákon o obchodních korporacích

Publikováno pondělí 6. leden, 2014

Zákon o obchodních korporacích Od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Zákon o obchodních korporacích (změna např. s.r.o. nebude mít povinnost vytvářet ze zisku rezervní fond).

Pokračuj na kompletní novinku

Nový Občanský zákoník

Publikováno pondělí 6. leden, 2014

Nový Občanský zákoník Od 1. 1. 2014 nahrazuje starý Občanský zákoník (změna např. stavba bude součástí pozemku; nová definice závazku).

Pokračuj na kompletní novinku

Přiznání k DPH jen elektronicky

Publikováno pondělí 6. leden, 2014

Přiznání k DPH na papíře již odzvonilo...

Pokračuj na kompletní novinku

Zvýšení srážkové daně u zaměstnanců

Publikováno pondělí 6. leden, 2014

Srážkovou daň u zaměstnanců bude možné nově použít pouze u dohod o provedení práce.

Pokračuj na kompletní novinku

Od 1. 1. 2014 je povinná elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení

Publikováno pondělí 3. únor, 2014

Zavádí se povinné podávání údajů elektronickou formou pro zaměstnavatele pro PSSZ.

Pokračuj na kompletní novinku

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění

Publikováno čtvrtek 2. leden, 2014

Zvyšuje se maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění na 1 245 216 Kč. Pro zdravotní pojištění byl již maximální vyměřovací základ zrušen.

Pokračuj na kompletní novinku

Zvyšuje se průměrná měsíční mzda

Publikováno čtvrtek 2. leden, 2014

Průměrná měsíční mzda se od 1. 1. 2014 zvyšuje z 25 884 Kč na 25 942 Kč.

Pokračuj na kompletní novinku

Zkrácení poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti

Publikováno čtvrtek 2. leden, 2014

Dnem 31. 12. 2013 přestalo platit úsporné opatření pro roky 2011 až 2013 a to, že zaměstnavatel již nebude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě po dobu prvních 21 kalendářních dnů.

Pokračuj na kompletní novinku

Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů

Publikováno pátek 23. srpen, 2013

Již předchozí úprava daňových dokladů vyžadovala zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a také jeho čitelnost. V nové úpravě od 1. 1. 2013 jsou tyto požadavky konkretizovány zejména u elektronických daňových dokladů. Úprava umožňuje...

Pokračuj na kompletní novinku

Zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013

Publikováno čtvrtek 1. srpen, 2013

Od 1. 8. 2013 se zvyšuje minimální mzda.

Pokračuj na kompletní novinku

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Od 1. 1. 2013 se zvyšuje maximální částka příspěvku zaměstnavatele na penzijního připojištění a soukromé životní pojištění

Pokračuj na kompletní novinku

Zveřejnění čísel bankovních účtů ve veřejném registru plátců DPH

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Do 28. 2. 2013 musí plátce DPH nahlásit svému finančnímu úřadu čísla bankovních účtů, která používá pro svoji ekonomickou činnost.

Pokračuj na kompletní novinku

Sazby cestovních náhrad pro rok 2013

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Zvyšují se sazby stravného, snižuje se náhrada za používání vozidel, zvyšuje se průměrná cena pohonných hmot.

Pokračuj na kompletní novinku

Reorganizuje se česká daňová správa a placení daní

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Pro bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu.

Pokračuj na kompletní novinku

Možnost vstupu do II. pilíře důchodového spoření

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Účastníci důchodového spoření mohou odvádět o tři procenta do sociálního pojištění méně a platit je do soukromých účtů pojištěnců u penzijních společností.

Pokračuj na kompletní novinku

Zrušení slevy na dani pro pracující důchodce

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Toto omezení by mělo trvat od roku 2013 do roku 2015. Pro přiznání slevy na dani na poplatníka je rozhodující skutečnost, zda poplatník bude pobírat starobní důchod k počátku zdaňovacího období (k 1.1.2013) či nikoliv.

Pokračuj na kompletní novinku

Solidární daň

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Zavádí se příplatek k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7% příjmů pro příjmy ze závislé činnosti resp. podnikání přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociálním pojištění. Zákon tento příplatek resp. Milionářskou daň označuje jako „solidární zvýšení daně“.

Pokračuj na kompletní novinku

Změna sazeb DPH

Publikováno úterý 1. leden, 2013

Od začátku roku 2013 se mění sazby DPH.

Pokračuj na kompletní novinku

Informace z roku 2012

Publikováno neděle 1. leden, 2012

Zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14% Od 1.1.2012 platí u DPH režim přenesené daňové povinnosti u stavebních prací Omezení státní podpory na stavební spoření (max. Kč 2.000,-) Odměny jednatelů a členů představenstva – od roku 2012 budou daňově uznatelným...

Pokračuj na kompletní novinku

Informace z roku 2011

Publikováno sobota 1. leden, 2011

Zrušení osvobození příjmů z provozu ekologických zařízení u fyzických i právnických osob Zrušení osvobození u daně z příjmu některých výsluhových příspěvků u bývalých vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů Zavedení doplňkové podmínky pravidelně...

Pokračuj na kompletní novinku

Informace z roku 2010

Publikováno pátek 1. leden, 2010

Starobní důchod – zvýšení potřebné doby pro pojištění na 35 let Dálniční známky na rok 2010 – cena se zvyšuje na Kč 1200,- za roční dálniční známku Sociální pojištění – od 1.1.2010 se zrušují ustanovení v zákoně upravující slevy na pojistném Zákon o DPH...

Pokračuj na kompletní novinku

Informace z roku 2009

Publikováno neděle 1. listopad, 2009

Zákon o platebním styku – od 1.11.2009 zrychlení lhůty pro bankovní převody – maximálně 2 pracovní dny Od 1.4.2009 je možnost odpočtu DPH při nákupu osobních automobilů. Od 1.7.2009 do konce října jsou v přechodném provozu datové schránky; Veškerá korespondence bude...

Pokračuj na kompletní novinku

Informace z roku 2008

Publikováno úterý 1. leden, 2008

Možnost podání společného zdanění manželů pro rok 2008 je zrušena Sociální a zdravotní pojištění placená OSVČ je pro rok 2008 daňově neuznatelným výdajem Slevy na silniční dani se pro rok 2008 budou počítat dle stáří automobilu Dodanění závazků po splatnosti 36...

Pokračuj na kompletní novinku